Veri Türleri (Data Types)

C Veri Türleri (Data Types)

C programlama dilinde değişkenlerin tipini belirlemek için ve bellekte yer ayırmak için veri türleri kullanılır. Benzer şekilde fonksiyonları da kullanmadan önce tanımlanması gerekir.

C’deki veri türleri aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir.

No. Türler & Tanım
1 Basit Tür

Aritmetik türlerdir. İnteger türler ve kayar noktalı (floating points) türler bu sınıfa girer.

2 Numaralandırılmış Türler

Yine aritmetik türlerdir ve program boyunca yalnızca belli değerleri alan değişkenleri tanımlamak için kullanılır.

3 Void Tür

Void belirteci mevcut hiçbir değer olmadığını gösterir.

4 Türetilmiş Türler

Pointerlar, Diziler, Structlar, Unionlar, Fonksiyonlar bu tür içerisinde sınıflandırılır.

 

Integer Türü

Aşağıdaki tablo standart integer türleri, onların hafızada kapladığı alanı ve değer aralığını içerir.

 

Tür Kapladığı Alan Değer Aralığı
char 1 byte -128’dan 127’e yada 0’dan 255’e
unsigned char 1 byte 0’dan 255’e
signed char 1 byte -128’den 127’e
int 2 or 4 byte -32,768’den 32,767’e yada -2,147,483,648’den 2,147,483,647’e
unsigned int 2 or 4 byte 0’dan 65,535’e yada 0’dan 4,294,967,295’e
short 2 byte -32,768’dan 32,767’e
unsigned short 2 byte 0’dan 65,535’e
long 4 byte -2,147,483,648’dan 2,147,483,647’e
unsigned long 4 byte 0’dan 4,294,967,295’e

 

Bir platformda bir değişken türünün boyutunu öğrenmek için sizeof operatörü kullanılır. Aşağıdaki örnekte herhangi bir makinedeki int türünün büyüklüğünü verir.

#include <stdio.h>

#include <limits.h>



int main() {

printf("int türünün boyutu: %d \n", sizeof(int));



return 0;

}

 

Programı derleyip çalıştırdığınızda aşağıdaki şekilde bir sonuç gösterir.

int türünün boyutu: 4

 

Floating-Point Türleri (Kayar Nokta)

Aşağıdaki tablo kayar nokta türlerinin boyurunu, değer aralığını ve hassasiyetini gösterir.

Tür Boyut Değer Aralığı Hassasiyet
float 4 byte 1.2E-38’den 3.4E+38’e 6 ondalık
double 8 byte 2.3E-308’den 1.7E+308’e 15 ondalık
long double 10 byte 3.4E-4932’den 1.1E+4932e 19 ondalık

Float.h header dosyası programınızda bu değerleri kullanabilmeniz için gerekli makroları tanımlamıştır. Aşağıdaki örnek bir gloat tipinin boyutunu ve değer aralığını ekrana yazdırır.

#include <stdio.h>

#include <float.h>

int main() {

printf("Storage size for float : %d \n", sizeof(float));

printf("Minimum float positive value: %E\n", FLT_MIN );

printf("Maximum float positive value: %E\n", FLT_MAX );

printf("Precision value: %d\n", FLT_DIG );



return 0;

}

 

Programı derleyip çalıştırdığınızda aşağıdaki şekilde bir sonuç gösterir.

Storage size for float : 4

 

Minimum float positive value: 1.175494E-38

Maximum float positive value: 3.402823E+38

Precision value: 6

 

void Türü

Void türü hiçbir değerin mevcut olmadığını belirtir. 3 çeşit durumda kullanılır:

 

Sr.No. Tür & Tanım
1 Fonksiyon void dönüş yapar

C de fonksiyon herhangi bir değer geri döndürrmüyorsa bu fonksiyonun türü void olarak tanımlanır. Örnek : void exit()

2 Fonksiyon argümanı olarak void

C de fonksiyon herhangi bir parametre almıyor olabilir. Parametre almayan bir fonksiyon void olıyor kabul edilir.

Ör: int random_create(void);

3 Pointer’dan void’e

Pointer türünden ‘void *’ bir nesnenin tipini değil adresini belirtir.

Ör: *mallocsize , herhangi bir veri türüne dönüştürülmüş pointer değeri döndürür.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir