C Program Yapısı

C Pogram Yapısı

C programlamanın temellerine başlamadan önce en sade hali ile bir C program yapısı nasıl olur görmekte fayda var.

 

Merhaba Dünya

Bir C program yapısı basitçe aşağıdaki bölümlerden oluşur.

  • Önişlemci Komutları
  • Fonksiyonlar
  • Değişkenler
  • Açıklama & Deyimler (Statements & Expressions)
  • Yorumlar

Aşağıda örnek bir c program yapısı vardır ve kodlar ekranda “Merhaba Dünya” yazısı gösterir.

 

#include <stdio.h>

int main() {

/* C ile ilk programım */

printf("Merhaba Dünya! \n");

return 0;

}

 

 

Yukarıdaki program aşağıda parça parça açıklanmıştır:

  • Programın ilk satırı #include <stdio.h> bir önişlemci komutudur ve derleme işlemi yapmadan önce derleyiciye stdio.h dosyasını dahil etmesini söyler. Bu arada eğer .h dosyamız proje klasöründe ise “lcd.h” şeklinde yazılır. Ancak stdio.h gibi derleyici klasöründe ise <stdio.h> şeklinde yazılmalıdır.
  • Int main esas programın işleneceği ana fonksiyondur. Programımızı bu fonksiyonun içerisine yazarız.
  • /*…*/ olan satır yorum satırıdır. Derleyici bu satırları gözardı eder ve derlemez. İlgili satır hakkında açıklayıcı yorumlar yer alır.
  • printf….. “Merhaba Dünya” yazısının ekranda görüntülemek için kullanılan bir fonksiyondur.
  • return 0 ana fonksiyonu sonlandırır ve 0 değeri döndürür.

 

C – SÖZDİZİMİ

Noktalı Virgül  ‘;’

Bir C programında ‘;’ ifade sonu olarak kullanılır. Bu da her komut kendi sonunda ‘;’ olmak zorunda demektir.

Aşağıda 2 farklı ifade için örnek verilmiştir.

printf("Merhaba Dünya! \n");

return 0;

 

Yorumlar

Yorumlar C programınızdaki yardımcı yazılardır. Derleme esnasında görmezden gelinir. /* ifadesi ile yorum satırı başlar ve */ ile beraber yorum ifadeleri son bulur.

/* C kullanarak yazdığım ilk program */

 

Tanımlayıcılar (Identifier)

Tanımlayıcı bir değşkenin, fonksiyonun yada herhangi bir kullanıcı tarafından oluşturulan isimlendirmelerdir. Bir tanımlayıcı A-Z, a-z , ‘_’, 0-9 , karakterleri ile başlayabilir.

C dilinde tanımlamalarda noktalama işaretleri, @, $, ve % gibi özel işaretlerin kullanılmasına izin verilmez. C büyük-küçük harfe duyarlı bir dildir. C’de Kitap ve kitap iki farklı tanımlayıcıdır ve birbirinden bağımsızdır.

mohd zara  abc move_name a_123
myname50  _temp  j a23b9 retVal

 

Anahtar Kelimeler

Aşağıdaki listede bulunan kelimeler C dilinde rezerve edilmiştir. Bir sabit ya da değişken ismi olarak tanımlanamazlar. Tanımlanmaya çalışıldığında bir hata ile karşılaşırsınız.

auto else long switch
break enum register typedef
case extern return union
char float short unsigned
const for signed void
continue goto sizeof volatile
default if static while
do int struct _Packed
double